DISCLAIMER

Gino Kelleners Design 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Afnemer van de informatie/ bezoeker van website mag geen auteursrechtelijke beschermde designs of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gino Kelleners Design. 

Inhoud
De door Gino Kelleners Design verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. De verstrekte informatie en/of eventuele wijzigingen zijn uitsluitend indicatief en kunnen op ieder moment en zonder verdere aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd/aangebracht.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gino Kelleners Design kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gino Kelleners Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Gino Kelleners Design sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is. Gino Kelleners Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Gino Kelleners Design worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Gino Kelleners Design.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Gino Kelleners Design omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in de Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Links naar andere sites
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van (links naar) andere websites of voor de privacybescherming op die websites. 

Algemene voorwaarden 
Bekijk hier de algemene voorwaarden van Gino Kelleners Design.

Privacyverklaring
Bekijk hier de privacyverklaring van Gino Kelleners Design.

 


Privacyverklaring
Wij gebruiken cookies om je ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als je onze diensten via een browser gebruikt, kun je cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van de webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. Je kunt hieronder selectief je toestemming geven om dergelijke embeds van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken, kun je onze Privacyverklaring bekijken
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google